Политика

44. седница СО Бечеј: Образложење буџета за 2024. годину

У петак 22. децембра одржана је 44. седница СО Бечеј на којој је усвојен општински буџет за 2024. годину. Поред тога на овој седници се тек сада нашао и извештај о буџету за треће тромесечје ове године као измена посебног програма (средства из буџета Општине Бечеј) за ЈП Топлана за 2023. годину. Именована је и нова начелница Штаба за ванредне ситуације.

Према документацији која је достављена одборницима СО Бечеј планирани приходи и примања буџета за 2024. годину требало би да буду 1.983.774.000 динара, од тога су директна буџетска средства 1.606.364.000 динара, приходи корисника из осталих извора 15.874.000 динара, приходи из других нивоа власти 41.965.000 динара, а пренета средства из ове године 319.571.000 динара.

Буџет за 2024. годину образложио је на седници председник оп-штине Бечеј, др Вук Радојевић. Он је најпре издвојио део буџета који се односи на инвестиције и напоменуо да је тај део буџета за следећу годину веома наглашен, да је „драстично повећан“ те је за те намене планирано преко 515 милиона динара што чини чак 26 посто од укупног буџета.

„То се односи и на значајан број преузетих уговорних обавеза из друге половине ове године али и за планиране инвестиције у 2024. години. Ја и моји сарадници смо аплицирали за средства пре свега према Покрајинској влади. Потписали смо низ уговора који нису реализовани до краја 2023. године из објективних разлога, због спровођења процедура, грађевинске сезоне те се из тог разлога преносе у 2024. годину.“

Председник општине Бечеј је додао да су приоритети из ового-дишње акције „Буџет по мери грађана такође инкорпорирани у план за наредну годину. Подсетио је и на мере које су унете у буџет већ ове године, од бесплатног вртића за све кориснике до нових мера у 2024. години као што су демографски афирмативне мере попут повећања једнократне помоћи за прворођено дете на износ од 40.000 динара и суфинансирање пренаталног теста за све којима је тај тест неопходан. Ти тестови прилично скупи. Он је најавио и две мере које се односе на подршку образовању у општини Бечеј, а то су бесплатни уџбеници за прваке и бесплатан превоз средњошколаца који путују из околних места у наше средње школе.

Говорећи о инвестицијама председник општине је навео и појединачне пројекте од оних који су управо завршени као што је паркинг испред нове аутобуске станице до оних који су у плану а део су захтева грађана општине Бечеј који су учествовали у акцији „Буџет по мери грађана“, нпр. као што је расвета у Вељка Влаховића. Председник општине је поменуо и улагање инвеститора у нове стамбене зграде у центру Бечеја. Рехабилитација некатегорисаних атарских путева, уклањање дивље депоније у Радичевићу уз суфинансирање са покрајинским секретаријатом, могуће уклањање и дивље депоније код циглане, радове не двонамен-ском систему (одводњавање и наводњавање) у Перлеку који би требало да коштају чак нешто преко 250 милиона динара јер би тај систем требало да покрива цео петровоселски атар око Чика су још неки од пројеката. Пројекат за наводњавање радиће се по фазама, крајем следеће године би требало да буде завршетак прве фазе од 50 милиона према уговору који ће бити потписан са „Водама Војводине“. У обраћању др Радојевић је поменуо и 16.5 милиона опредељених средстава за дечија игралишта и терене, средства од 60 милиона за бициклистичку стазу у Бачком Градишту према Бисерном острву, санацију куглане у Бачком Градишту, уређење плаже у Бачком Петровом Селу и путева до ње, обезбеђено је и 13 милиона (3 из буџета остатак из Покрајине) за опремање трансфер станице на депонији у Ботри, 90 милиона за водоводну мрежу такође већим делом из покрајинског буџета. Најавио је и почетак изградње пречистача у Бечеју у оквиру већ више пута поменутог великог пројекта изградње водовода, пречистача и канализационе мреже. Из покрајинског буџета такође биће издвојена и средства за инвестиционо одржавање Спортског центра, нешто више од 12 милиона динара, радиће се климатизација спортске хале.

На седници СО Бечеј председник општине Бечеј је коментаришући резултате парламентарних и покрајинских избора са говорнице СО Бечеј рекао да су све листе осим листе СНС „Србија не сме да стане“ и листе Савеза војвођанских Мађара доживеле пораз чак и више од републичког просека. Да су грађани на изборима у Бечеју јасно рекли шта мисле о њиховим политичким програмима и захвалио грађанима општине Бечеј који су подржали листу СНС „Србија не сме да стане“.

Одборник Савеза војвођанских Мађара Виктор Молнар је на рас-прави о буџету за 2024. године рекао да ће СВМ подржати предлог буџета и издвојио је мере које је споменуо др Радојевић а које су намењене као директна помоћ грађанима Бечеја и породицама (бес-платни вртић, мере енергетске санације и др.). Он је говорио и о томе шта је још по његовом мишљењу потребно да се уврсти у планове општине Бечеј посебно када је у питању путна инфраструктуре и рекао да је обилазећи друге општине, па и села осетио стид што је наша путна инфраструктура у тако лошем стању, да има још увек безброј неасфалтираних улица и да још увек општина није у стању да грађанима пружи основне животне услове, од  сигурних путева преко санације тротоара до расвете.

Председник општине Бечеј је у одговору на ове примедбе одборника Молнара најавио санацију путне инфраструктуре у већем обиму и решавање ових проблема путем реализације пројекта јавно-приватног партнерства.

Председник СО Бечеј Игор Киш је поновио да ће СВМ подржати овај предлог буџета и напоменуо да је задовољан што буџет није надуван, предимензиониран, као и да је задовољан што буџет предвиђа додатна улагања у образовање и демографске мере. И он је  подржао решавање проблема са улагањем у путну инфраструктуру путем јавне концесије тј. јавно приватног партнерства.

Саставни део буџета за наредну годину је био и Кадровски план радних места у локалној самоуправи 2024. године.

На дневном реду ове седнице била је и одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине и именовање нове начелнице Штаба за ванредне ситуације коју су одборници такође подржали. Одборници су и подржали и Одлуку о давању сагласности на прву измену и допуну Програма пословања са финансијским планом ЈП Топлана за 2023. годину и о саглас-ности на прву измену и допуну Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП Топлана за 2023. годину који је подразумевао за око 10 милиона више средстава пре свега за инвестициона улагања у мрежу и спречавање хаварија и за потребе исплате дуга за гас.