Друштво

ПИО: Нови услови за пензију од 1. јануара

У складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2024. године важиће нови услови за одлазак у пензију.

Граница за одлазак у СТАРОСНУ пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2024. години 63 године и 8 месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Закон прописује померање старосног услова за жене све до 2032. године када ће услови за оба пола бити изједначени, 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Осигураници оба пола могу остварити право на пензију и уколико имају навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију од наредне године завршава се прелазни период, односно померање услова за жене па ће од 1. јануара 2024. године за оба пола за остваривање овог права бити потребно 40 година стажа и 60 година живота.

У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години, а максимално 20,4 одсто.