Политика

45. седница СО Бечеј: Планови јавних предузећа за 2024. годину

На првој овогодишњој и 45. по реду седници СО Бечеј у овом сазиву пред одборнике је дошла и већ раније најављена подстицајна мера за грађане да се из буџета општине убудуће са 20.000 на 40.000 динара подигне накнада за прворођено  дете. Ову накнаду могу да добију све младе мајке које имају боравиште на територији општине Бечеј најмање годину дана или очеви уколико су мајке спречене на било који начин или у случају смрти. У питању је једнократна помоћ која долази из буџета општине Бечеј.

Осим ове одлуке одборници су потврдили и усвајање овогодишњих планова пословања за ЈП „Комуналац“, ЈП „Водоканал“ и „Потисје-Бечеј“ доо као и за ЈП „Топлана“ осим годишњег и два плана, средњорочни за период од 2024. до 2028. године и дугорочни од 2024. до 2033. године.

„Потисје-Бечеј“ доо је такође поднео на усвајање и Програм сакупљања кабастог отпада за ову годину а сва три јавна предузећа су такође приложили на усвајање у СО Бечеј и посебне програме пословања, односно програм коришћења средстава од дотација из буџета општине Бечеј.

На овој седници одборници су изгласали и предлоге школа за Локални савет родитеља као предлог Дома здравља за именовање мртвозорника у овој установи.

Према извештају за 2023. годину која се налази у прилогу плана „Потисје-Бечеј“. Ово предузеће за 2023. годину још није донело извештај за о завршном рачуну али је предвиђено да ће пословање предузећа бити позитивно и да ће исказати добит. Када је у питању план за 2024. годину према овом плану предвиђено је такође да се овакав салдо предузећа оствари и у овој године. Ове године стоји у плану да су морали да укалкулишу и одређено повећање трошкова пре свега због објективних околности и поскупљења како горива тако и услуга одржавања возила и минималних плата. Због тога су већ у старту од Општине Бечеј затражили да им се одобри повећање услуга одвожења и депоновања смећа за 17% и то од почетка ове календарске године. Како наводе, ово повећање и даље ће бити у оквирима приступачне цене, тачније за домаћинства би за вишечлану породицу тај износ био негде око 850 динара месечно. Превиђени приходи у 2024. години овог предузећа биће око 170 милиона динара а нешто незнатно мањи су расходи, што претпоставља да предузеће и следеће године буде ликвидно и да све обавезе измирује у року.

Када је у питању Програм сакупљања кабастог отпада који се финансира из буџета општине Бечеј, као и сваке године предвиђено је да се овај посао ради два пута годишње, по две недеље у пролеће, тј у априлу и у јесен, у октобру. Укупан износ потребних средстава за овај Програм износи 6.584.299,24 динара за  ову годину.

И у плану предузећа ЈП „Водоканал“ наводи се да је план да ово предузеће такође послује ликвидно у овој години. Према наведеној документацији укупни приходи за 2024. годину предвиђени су 268.388.609 динара, а расходи су 267.365.838 динара. У ово нису урачунати пројекти који су предвиђени јер ово се односи на средства која су из сопствених прихода и стандардне расходе. И ово предузеће је за 2024. годину предвидело повећање цена услуга од 20 посто за пијаћу воду. Када је у питању Посебан програм коришћења буџетских средстава у овом плану стоји да ће стандардно дотације из буџета у износу од 16.982.000 динара „ЈП“ Водоканал трошити за одржавање атмосферских канализација, фонтана, јавних бунара, заливног система и др. На истом овом програму приказана су и буџетска средства која се односе на изградњу „Магистралног водовода у Бачком Петровом Селу“ – и то у износу од 89.276.000 динара и још додатних 600.000 динара из општинског буџета.

ЈП „Комуналац“ је такође најавио ликвидну годину и то са укупно 214.125.216 милиона динара од којих су 88.312.2016 динара сопствени приходи а 119.212.999 динара приходи из општинског буџета. Расходи су према овом плану негде око 190.937.473 динара колико је било у документацији могуће видети јер је прилично нечитка.

Када је у питању последње ЈП „Топлана“ они су пред одборнике доставили 3 плана и то годишњи, средњорочни до 2028. године и дугорочни план до 2033. године. Када је у питању овогодишњи план Топлана такође планира годину да заврши са малим приходом од неких 100.000 динара. Укупна средства којим би требало да располаже ово предузеће предвиђена су 189.698.000 динара, заједно са 27.600.000 динара субвенције из буџета општине Бечеј. Годишњи расходи требало би да буду 189.591.000 динара. Када је у питању субвенција из буџета ЈП „Топлана“ планира да ове средства потро-ши на стандардно одржавање система грејања, постојеће мреже, котлова и за санацију хаварија (око 11.000.000 динара) док ће остатак утрошити на подмирење обавеза за енергенте „Гас“ Србија (5 милиона динара), ЈП „Водоканал“ (5 милиона) и око 1.9 милиона ЈП „Комуналац“.

Када су у питању средњорочни и дугорочни планови овог предузећа назначено је да су неки основни принципи развоја одржавање квалитета услуга корисницима, одржавање и обнављање дистрибутивне мреже и друга технолошка иновирања. Дугорочни планови углавном се односе на побољшање енергетске ефикасности, замену природног гаса у постројењима геотермалним енергентима и о даље побољшање и одржавање постојећег система и квалитета услуге корисницима.


Повучен план „Потисја-Бечеј“ због повећања цена услуга

На сам дан заседања Скупштине стигла је и допнуна дневног реда и обавештење да је предлог плана за 2024. годину које је предложило комунално предузеће „Потисје-Бечеј“ повучен на допуну. Према речима председника општине Бечеј др Вука Радојевића ово је учињено јер у предлогу плана стоји повећање цена услуга од скоро 17 % што је, како каже, превише. Због тога је план враћен на дораду и остављен за усвајање на следећој седници. Директор овог предузећа Золтан Фејеш је још пре неколико месеци поднео захтев за пензију која му још увек није разматрана ни на скупштини предузећа а самим тим, према редоследу потеза ни на органима оба партнера, Општине Бечеј и мањинског партнера. Радојевић је рекао да још увек немају неко конкретно кадровско решење за новог директора. В.Д. директору ЈП „Комуналац“ Јовану Јечанском је пре неко-лико месеци истекао мандат од годину дана а у првом кварталу ове године истиче мандат и директору ЈП „Водоканал“ Зорану Грбићу. Председник општине је најавио да ће ускоро бити покренута процедура за расписивање конкурса за обе ове позиције.

На сам дан седнице дневни ред је допуњен још једном тачком и то је Одлука о изради Програма за унапређење положаја младих за општину Бечеј за период 2024-2026. године.