Сервис

Без струје…

Дана 15. јула 2019.  године (понедељак) због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бечеј од 9:00 до 13:00
део насеља у непосредној околини „Чилагтера“

Бачко Градиште од 9:00 до 11:00
цело насеље

Бачко Градиште од 11:00 до 13:00
део насеља у околини Православне цркве
салаши између Бечеја и Б. Градишта