Сервис

АГРОРИТ запошљава возаче теретног моторног возила

Фирма АГРОРИТ основана је 1996. године.
АГРОРИТ је међу водећим фирмама у региону у области друмског транспорта.
АГРОРИТ тренутно поседује преко 100 сопствених возила и запошљава више од 150 запослених.
Поред домаћег и међународног транспорта АГРОРИТ се успешно бави и пружањем услуга шпедиције, складиштења и логистике.
Због повећања обима посла потребан нам је

ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Меленци

Опис:

 • Управљање теретним моторним возилом у земљи и иностранству
 • Обављање послова везаних за царинску процедуру
 • Правилно распоређивање терета и обазбеђење истог
 • Комуницирање са диспечерском службом, контролним особљем, комитентима…

Услови:

 • Поседовање возачке дозволе Ц и Е категорије
 • Поседовање тахо картице возача
 • Уверења из КЕ о некажњаваности
 • Лекарско уверење за возаче теретних моторних возила
 • Искуство није неопходно

Нудимо:

 • Заснивање радног односа на неодређено време, уз пробни период
 • Рад у позитивном окружењу

Потребан број извршилаца: 10 (5 извршилаца са искуством
и 5 извршилаца БЕЗ искуства)

Ако сте заинтересовани за рад у успешном, стимулативном и динамичном пословном окружењу, пријаву са радном биографијом пошаљите на маил адресу zoran@agrorit.rs  или конатактирајте лично на број 063/501-650.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.