ДруштвоПолитика

Акциони план за унапређење родне равноправности у завршној фази

Претходних неколико месеци заједничким радом и напором читаве општинске администрације, уз помоћ програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ-Друга фаза”, који финансира Влада Шведске, а споводи Стална конференција градова и општина, Бечеј ће добити Акциони план за унапређење родне равноправности, један квалитетан и поуздан документ који ће у годинама пред нама довести до остварења родне равноправности у великој мери на територији целе општине.

Овај план је у завршној фази израде, основни документ је израђен и следи усаглашавање и представљање јавности и јавна расправа а затим и усвајање у бечејској скупштини. План је урађен за период од 2018. до 2022. године.

Акциони план за унапређење родне равноправности представља локални стратешки документ којим се утврђују активности које ће се остваривати у наредном четворогодишњем периоду. Акциони план је последица обавеза преузетих из Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, коју је Бечеј потписао у јануару 2017. године.

Израда овог плана у нашој општини је у завршној фази и тренутно је после овог последњег усаглашавања око текста у фази превођење на мађарски језик после чега ће, највероватније већ у септембру, бити организована јавна расправа у општини Бечеј.

Током израде Локалног акционог плана, прикупљани су подаци о стању родне равноправности у Бечеју на бази консултација са институцијама и професионалцима, као и на основу истраживања о потребама жена у Бечеју, фокус група са женама са села. Са свим овим катерима у процесу дискутовало се о капацитетима и могућностима локалне самоуправе, о жељеним променама у заједници, и на основу свега тога донета је одлука о томе да план треба садржи пет стратешких циљева:

  1. Унапређење безбедности грађана и грађанки општине Бечеј са родног аспекта;
  2. Унапређење положаја сеоских жена;
  3. Унапређење услуга на територији општине Бечеј како би у већој мери одговарале потребама грађана и грађанки;
  4. Повећане шансе девојчица и жена да се баве спортом;
  5. Унапређени капацитети локалне самоуправе да уводи родну перспективу у своје политике и програме.

Јелена Бранков Черевицка је кооридинаторка за послове из области родне равноправности у општини Бечеј.

„Сматрам да је акт веома добар јер се озбиљно приступило овој теми. Урађено је прецизно мапирање свих носиоца послова за спровођење овог плана, на којим програмима ће они радити, на који начин, одређени су рокови и утврђено је колико ће то да кошта“. Јелена Бранков Черевицки је такође додала да сматра да је основни квалитет овог документа и рада на изради и будућој имплементацији повезивање свих актера, свих институција, цивилног сектора и појединаца у циљу да се постигне резулатат и да се подигну капацитети локалне заједнице на овом програму.

Биљана Малетин, консултаткиња Сталне конференције градова и општине за увођење родне перспективе и израду ЛАП-а је у обраћању новинарима посебно изводвојила неколико тема које су током процеса истраживања и на фокус групама жене из Бечеја и из села општине Бечеј посебно истакле као приоритете. То је пре свега питање безбедности како оне физичке на улицама града и у селима (неосветљеност улица и безбедност кретања) тако и од насиља у породици. Битна тема фокус група била је и проширење неких услуга локалних јавних служби и установа које су сеоским женема често недоступне од лекарских до услуга Центра за социјални рад или услуге бироа за запошљавање и др. Једна од веома заступљених тема у оквиру овог документа је и спорт, посебно унапређење рекреативног спорта за девојчице и жене.

Фокус групе које су биле део истраживачког процеса су селектовале и активности које ће бити реализоване у оквиро сваког од циљева који су дефинисани.

Чланице тима, које су испред Сталне конференције и градова и општина у оквиру овог пројекта реализовале израду локалног плана у сарадњи са свим релевантним актерима из наше општине, изразиле су велико задовљство што, преме њиховим речима, овај план осликава реалне потребе бечејске општине као заједнице, да су циљеви специфично дефинисани у односу на резултате фокус група и истраживања и да су у бечејској општини пронашли веома развијену структуру и капацитете за израду и реализацију оваквог документа.

Поред израде самог документа део програма је била и помоћ локалној самуправи и институцијама у општини Бечеј у процесу израде програмских буџета, да свака од институција при изради својих годишњих планова и програма са јасним индикаторима и показатељима формира буџет који ће бити родно одговоран.

Поједини чанови ове последње групе за консутације истакли су до постоје још неке веома битне теме које су у овом плану изостављене и које ће морати интерсекторски да се додатно обраде а тичу се живота жена и родне политике као што су образовање, репродуктивно здраље и политика родне равниправности код запошљавња и др.

Према речима консултаткиња из СКГО ово није „савршен“ документ он само осликава тренутне потребе општине и актера у процесу израде плана, све остале активности које се тичу како имплементације овог плана тако и евентуалне корекције и измене биће део процеса реализације.