Бечеј без струје

Дана 9. априла 2019.  године (уторак) због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бечеј од 9:00  до 11:00
Део насеља Мали рит од Стевана Дороњског до Омладинске.
Насеље Љубе Дорословачког.
Змај Јовина од Милоша Црњанског до Синђелићеве.

Бечеј од 11:30  до 13:30
Потиска од Север Ђуркића до С. Чаленића.
С. Чаленића
Болманска од бр. 19. до бр. 52
Колубарска цела.
С. Книћанина од Колубарске до Репобликанске:
Дожа Ђерђа од С. Книћанина до Синђелићеве.