Сервис

Без струје…

Дана 10. октобра 2019.  године (четвртак) због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бачко Петрово Село од 9:00 до 15:00
Улице Петефи Шандора, Јокаи Мора, Симе Панића, Бицок Кароља, Браће Мајора.
Улице Дожа Ђерђа и Речо Јаноша од Алексе Шантића према Молу.