Сервис

Без струје…

Дана 31. јануара 2020.  године (петак) због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бачко Петрово Село од 9:00 до 11:00
Делови улица од Др Петера Ђетваија преме Молу
околина католичког гробља
насеље Малимол
улице у непосредној близини Патријарха В. Проданова и Д. Ђерђа.

Бечеј од 9:00 до 11:00
Улице Николе Алексића, Незнаног јунака, Зилахи Лајоша, Бокањи Дежеа, Арањ Јаноша, Гордане Гаврића
делови улица Јожеф Атиле, Ади Ендреа, Хуњади Јаноша, Милоша Бугарског од Пролетерске према Б. П. Селу
делови улица Добровољачка од Зилахи Лајоша према Б.П.Селу, Петровоселски пут од „Гугија“ према Б.П.Селу
део улице Тополски пут од Јожеф Атиле према Тополи.