Без струје…

Дана 1. октобра 2020. године (четвртак) због планираних радова на ел. мрежи се искључују:

Бечеј од 8:30 до 14:00
Улица Ђуре Јакшића од Новосадске до Републиканске.
Петефи Шандора од Ђуре Јакшића до 11. новембра.