Без струје…

Дана 2. октобра 2020. године (петак) због планираних радова на ел. мрежи се искључују:

Бечеј од 8:30 до 11:00
Улица Чарнојевићева од Милоша Црњанког до Синђелићеве.
Улица Синђенићева од Чарнојевићеве до Синђелићеве бр. 66 и 51