Сервис

Без струје…

Дана 29. августа 2019.  године (четвртак) због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бечеј од 9:00 до 11:00
Делови ул. Главна и ул. Милоша Црњанског од ул. Чарнојевићева до ул. Кочи Ивана
Део ул. Јована Поповића од ул. Главна до ул. Синђелићева
Делови ул. Дожа Ђерђа, Пеце Ференца и Зелена код парка.

Бечеј од 11:30 до 13:30
Део ул. Вука Караџића и Милана Топлице од ул. Југ Богдана до Потиске
Насеље Милана Грубанова и Медењача.

Бачко Петрово Село повремено од 8:00 до 13:00
Део ул Змај Јовина, Др Киш Имреа, Светозара Марковића и Слободе.