ОгласиПословни огласи

„BIMAL Agri d.o.o.“ – запошљава виљушкаристу

Назив посла : ВИЉУШКАРИСТА

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-небитно

Врста запослења :
-на одређено време, 3 месеца

Услови рада и остали услови:
-рад у сменама

Радно искуство:
– минимум 6 месеци

Место рада: БЕЧЕЈ

Трајање конкурса : 31.10.2022

Контакт:
063/11-46-614 СРЕТЕН ЗАРИЋ

sreten.zaric@becejka.rs