Економија

Општина Бечеј: Јавни позив за фирме за програм енергетске санације

Расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката као извођача радова у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј

Обавештавамо јавност да је расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката као извођача радова у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј.

Јавни позив ће трајати 15 дана, односно до 13. октобра 2022.године.

Привредни субјекти се могу пријавити за спровођење следећих мера енергетске санације:

– Уградња соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, и

– уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове).

Текст јавног позива и обрасце за попуњавање можете преузети на интернет страници општине Бечеј, у делу „Сервис грађана“ и избором опције „ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“, или лично у просторијама Општинске управе у канцеларији број 15.

Након спровођења Јавног конкурса и избора привредних субјеката за извођење радова на енергетској санацији, Општина Бечеј ће расписати Јавни позив за грађане који ће доставити предрачун једног од изабраних привредних субјеката уз потребну документацију одређену јавним позивом.