Економија

Општина Бечеј: Конкурс за субвенције за жене које купују некретнину

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова објавио је данас конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена.

Средства су намењена за куповину некретнине, стана или куће који су уписани у Катастар непокретности на територији АП Војводине, за шта су опредељена укупна средства од  40.800.000 динара. док одобрена средства за куповину појединачне некретнине не могу прећи 1.200.000 динара. О висини додељених бесповратних средстава по свакој појединачној пријави одлучиће Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, на предлог Комисије.

Циљеви конкурса усмерени су на унапређење положаја жена и њихово економско оснаживање, превааилажење неравноправног положаја жена у власничкој структури у односу на мушкарце, решавање стамбеног питања.

Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице, као и једнородитељске породице које у свом власништву или сувласништву немају стамбени простор. Једнородитељском породицом се сматра самохрана мајка која се сама стара о детету због тога што је отац детета преминуо, или је непознат или лишен родитељског права судском одлуком.

Уколико вас интересује да сазнате више детаља посетите званичну страницу секретаријата и погледајте одељак КОНКУРСИ.

Конкурс је отворен до 14. новембра 2022. године.