Сервис

ЈП „Топлана“: Припреме за грејну сезону – хладне и топле пробе од почетка ове недеље

Јавно предузеће „Топлана” Бечеј обавештава купце топлотне енергије за грејање, који су прикључени на Систем даљинског грејања (СДГ) ЈП „Топлана” Бечеј, да ће се у склопу припрема за почетак грејне сезоне 2022/23 године, почевши од 03.10.2022.године отпочети са „хладним”, а затим и са „топлим” пробама Система даљинског грејања.

У току „хладних” проба радници ЈП „Топлана” Бечеј вршиће допуњавање и стављање под притисак вреловодне мреже, топлотних подстаница и кућних инсталација централног грејања купаца.

У току „топле” пробе испитиваће се функционалност постројења за производњу топлотне енергије, вреловодне мреже и топлотних подстаница купаца.

С обзиром да систем централног грејања није био у функцији више месеци, приликом „хладних” и „топлих” проба могућа су цурења воде на вентилима, цевима и грејним телима кућних инсталацији централног грејања, као и на елементима топлотних подстаница и вреловодне мреже.

Због тога је потребно да у термину наведеном у ОБАВЕШТЕЊУ истакнутом на огласној табли у згради, купци обрате пажњу на евентуална цурења воде на кућној инсталацији и топлотним подстаницама и о томе обавестити ЈП Топлана Бечеј на телефоне наведене у ОБАВЕШТЕЊУ.

У случају цурења на кућној инсталацији, топлотним подстаницама или на вреловодној мрежи молимо купце да обавесте Техничку службу ЈП Топлан Бечеј на телефоне 021/6915-470 (у периоду од 6-14 час) и 021/6912-761 (у периоду од 7-15 часова).

У складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом из система даљинског грејања грејна сезона почиње 15.октобра, а изузетно може да почне раније ако три дана узастопно у 21 час температуре спољњег ваздуха износи 12⁰Ц или ниже.