ВестиДруштвоКултура

БУМ: ПУБ квиз„Оно све што знаш о Европи“

Бечејско удружење младих у склопу мајских активности, је у сарадњи са EU info pointom припремило је ПУБ квиз„Оно све што знаш о Европи“, 22. маја. Квиз ће се одржати у Позоришном клубу „Сцена“, с почетком у 19 часова и трајаће 2 до 3 сата.

За пријаву, позовите 0621813979 или путем мејла valentina@bum-becej.org 

Квиз ће бити конципиран као класичан „паб“ квиз али са темама које се тичу Европе као специфичног простора који повезује заједничка прошлост, мобилност култура и утицај мултикултуралности на просторима широм континента. Посебан сегмент биће стављен на све облике европских интеграција током историје све до стварања и развоја ЕУ. Једна део квиза биће посвећен и пан балканским интеграцијама и мултикултуралности простора Балкана.

Квиз је намењен и младима и одраслима, а у екипи је потребно минимум 4 члана. Како најављују из Бечејског удружења младих , квиз ће бити подељен у 6  тематских целина са по 10 питања. Неке од тематских целина којих ће се дотаћи квиз су: су друштвена историја европских државних система, стварање националних држава током историје и уједињавање нација, лингвистичке тенденције у развоју европских језика, мултиконфесионалност, мултикултуралност појединих простора, панславистички током развоја балканских земаља али и темама као што су савремена култура, уметност, популарна култура која дефинише европски дух и идентитет.

Интергенерацијски приступ је, како кажу организатори један од важних карактеристика овог пројекта. Размена информација у непосредној интеракцији учесника различитих генерација које имају, врло често, различито виђење друштвених појава, историјског контекста је део концепта и и идеје самог квиза.

Отривају да учеснике и победнике очекују занимњиве награде, као и да ће атмосфери вечери допринети бенд младих „Маршали.“

Модератор квиза је Татјана Драпшин наша колегиница, новинар „Бечејских дана“, класични филолог. Од средине деведесетих година учествује у програмима развоја локалне заједнице. Радила је на изради неколико стратешких докумената који су били веома важни за процесе европске интеграције у локалној заједници, у програмима развоја заједнице са Америчком фондацијом за развој (део USAID програма), у програмима израде и имплементације појединих стратеших докумената (Локални акциони план за економски развој, Локална стратегија развоја услуга социјалне заштите (са UNDP), ЛАП за децу, Локални акциони план за образовање и запошљавање ромске популације и др.) Новинарсвом се бави од почетка деведесетих година уз дуже или краће прекиде са фокусом на историју локалне заједнице, културу и друштвене теме. Редован је учесник квизова и квизмастер првих паб квизова у граду.

Оно све што знаш о Европи“ је концепт квиза који у фокус ставља европски идентитет грађана како општине Бечеј тако и Србије.

Слика: БУМ