Млади

БУМ: Семинар „Млади у буџетском процесу“

Упериоду од 25. до 28. јануара одржан је семинар „Млади у буџетском процесу“ који је окупио представнике локалних самоуправа, Канцеларија за младе и организација младих и за младе из три локалне заједнице: Бечеј, Темерин и Опово.

Учесници и учеснице семинара информисали су се о историјату омладинске политике у Републици Србији и најважнијим документирма на националном нивоу који дефинишу ову област. Осим тога, представници Коалиције за надзор јавних финансија презентовали су Извештај о напретку Србије у приступању ЕУ, као и о Агенди 2030 и ЕУ Агенди за одрживи развој. Уз све то, у оквиру овог скупа детаљније смо се информисали о Агенди „Млади, мир и безбедност“, коју је представила експерткиња Милена Стошић.

Интерна ревизорка општине Бечеј, Дуња Шари, представила је структуру локалног буџета и детаљније презентовала присутнима улогу и надлежности интерне ревизије. Трећи дан семинара био је посвећен учешћу младих у процесима доношења одлука, па су учесници и учеснице слушали о нивоима и механизмима партиципације младих, као и о механизму партиципативног буџетирања. Тог дана, дотакли смо се и улоге локалних медија у унапређењу партиципације грађана/ки у заједници.

Овај семинар је реализован у оквиру пројекта „Ка већој партиципацији младих у процесима доношења одлука на локалном нивоу“ који спроводи БУМ, а финансира Министарсто туризма и омладине Републике Србије.

Извор: БУМ