ОгласиПословни огласи

„CAMELEON COLOR BEČEJ“ – запошљава продавца

Назив посла : ПРОДАВАЦ У ФАРБАРИ
Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум ИИИ степен стручне спреме

Врста запослења :
-на неодређено време

Радно искуство:
-пожељно

Услови рада И остали услови:
-рад у сменама -пробни рад 1 месец

Посебна знања и вештине:
-рад на рачунару
-познавање језика средине

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 31.10.2022.
Контакт:
064/223-41-50