ОгласиПословни огласи

„DELTA GENERALI OSIGURANJE“ – запошљава радника

Назив посла : „DINAMIC LIFE“ СПЕЦИЈАЛИСТА

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум IV степен стручне спреме

Врста запослења :
-на неодређено време

Радно искуство:
-небитно

Услови рада И остали услови:
-теренски

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 10.11.2022.
Контакт:
dynamiclife@generali.rs