ОгласиПословни огласи

DOO „ I – Novi Tekstili „ – запошљава главног рачуновођу

Назив посла : ГЛАВНИ РАЧУНОВОЂА

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
– минимум VII степен стручне смене
( дипломирани економиста или рачуновођа )

Врста запослења :
-на одређено време 12 месеци
-пробни рад 6 месеци

Посебна знања и вештине:
-рад на рачунару ( софтвер за књиговодство и рачуноводсто )
-енглески језик ( средњи ниво )

Радно искуство:
– минимум 12 месеци у рачуноводству И књиговодству

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 31.10.2022

Контакти:
– слање пријаве за запослење на мејл :
info@i-novitekstili.rs