ОгласиПословни огласи

LIVELECO DOO – запошљава браваре у прозводном погону

Назив посла : БРАВАР У ПРОИЗВОДНОМ ПОГОНУ

Број тражених извршилаца : 4

Образовање:
-минимум III степен стручне спреме ( бравар или машинбравар )

Врста запослења :
-на одређено време 1 месец, са могућношћу запослења на неодређено време

Радно искуство:
-небитно ( пожељно )

Услови рада и остали услови:
-рад у сменама

Место рада: Бечеј Трајање конкурса : 12.11.2022.

Контакт:
Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор радним данима од 08:00 до 14:00 на адресу послодавца – Градиштански пут 12, Бечеј
062/559-869
021/6910-084