Центар за социјални рад: Подршка за хранитељске породице

У среду 21. јула године у великој сали Општине Бечеј одржан је радни састанак Центра за социјални рад Бечеј и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад са породицама са територије општине Бечеј које се баве хранитељством. Средином октобра прошле године године потписан је Протокол о сарадњи између ЦСР Бечеј и ЦПСУ којим се ЦПСУ Нови Сад укључио у пружање подршке хранитељским породицама са територије општине Бечеј. На састанку су сумирана досадашња искуства и постигнути резултати и постављени заједнични оквири у даљем раду у циљу оснаживања хранитељских породица и остваривања најбољих интереса за децу која се налазе на хранитељству.

Центар за породични смештај и усвојење је установа со-цијалне заштите задужена за територију Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа. Делатност ове установе је организовање, смештај корисника и пружање стручне помоћи хранитељској и усвојитељској породици којој је корисник поверен.Током 2020. и почетком 2021. године, ЦПСУ је радио интензивно са представницима центара за социјални рад, Бечеј, Врбас, Жабаљ и Тител како би преузели постепено у своју надлежност хранитељске породице које брину о деци и младима из наведених општина. Преузимањем у надлежност хранитељске породице са територија општина, Бечеј, Врбас, Жабаљ и Тител, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад ће у потпуности пружати подршку хранитељским породицама са територије Јужнобачког округа.

„Центар за породични смештај и усвојење је установа у систему социјалне заштите. Наша установа обавља послове процене, едукације и избора хранитељскеу пордице за дете а након тога прати смештај детета и живот у хранитељској породици. У општини Бечеј на располагаљу имамо 35 хранитељских породица у којима је смештено 65 деце. Са овом општином ми заокружујемо и преузимамо целокупан Јужно-бачки округ. Циљ данашњег разговора је да успоставимо што бољи контакт и сарадњу, да родитељи могу да препознају која од установа ће се у наредном периоду бавити којим делом посла и да са успехом градимо тај неки однос поверења, сараднички, тимски однос да би деца без родитељског старања имала што бољи живот и услове. На овај начин ми растерећујемо Центар за социјални рад једног дела посла и преузимамо послове бриге о хранитељским породицама. Ово је тенденција целокупног државног система јер се смањује број деце без родитељског старања у институцијама а повећава се број деце у систему социјалне заштите, на жалост, и та деца сада бораве у хранитељским породицама. Наша улога је, док су деца привремено смештена у хранитељске породице, да она добију што квалитетнију услугу. Ја мислим да ми на овај начин помажемо и Центар за социјални рад у Бечеју али то свакако морамо да радимо у партнерству – рекла нам је Ивана Копривица, директорица ЦПСУ Нови Сад.

Ивона Божовић, директорица бечејског Центра за социјални рад нема је рекла: „Протокол о сарадњи са ЦПСУ је потписан 16. октобра прошле године и ми смо већ почели да радимо према одредбама тог протокола што конкретно значи да је Бечеј добио саветнике и они већ сада улазе у породице и практично су подршка породицама које се баве хранитељством. Центар за социјални рад ради оно што је и до сада радио са тим што сада имамо подршку. Искористила бих и ову прилику да позовем грађане којима је хранитељство занимљиво и који процењују да имају капацитете и да би могли да се баве хранитељством да се слободно јаве у Центар како би добили информације и укључли се у поступак добијање лиценце. Центар и даље ради послове прикупљања документације за све оне који желе да се баве хранитељством и даље ћемо вршити и процену опште подобности детета да буде смештено у породицу. Такође ћемо се и даље бавити припремом детета за улазак у хранитељску породицу, пратићемо заједнички одрастење детета у породици, излазак детета из хранитељства и повратак у биолошку породицу или осамостаљивње“.