Сервис

Чести кварови на јавној расвети у граду и по селима

Чести кварови на јавној расвети у граду и по селима који су у ингеренцији приватне фирме (“Keep light” и “Esco elios”) која је уговором о јавно приватном партнерству преузела одговорност одржавања система грађанима представљају приличан проблем. Често се дешава да расвета не ради у појединим улицама и недељама или месецима а обавеза приватног уговорача била је да сваки квар мора да се реши у року од 48 сати.

Председник Драган Тошић је на примедбе грађана на функционисање овог система рекао да партнер у пројекту јавне расвете своје уговорене обавезе извршава на време и савесно али да проблеми настају у комуникацији са Електродистрибуцијом Србије јер се веома често дешава да квар буде везан за њихове трафо станице за које само они имају ингеренције да користе и евентуално интервенишу. Према његовим речима ЕПС своје послове обавља у складу са њиховим „ритмом“ решавања проблема и плановима на које општина нема никакав утицај.

Подсетићемо уклапање у ЕПС-ов „план рада“ је био проблем и код прикључења струје у аутобуским стајалиштима који су месецима чекали на прикључење. Судећи по тома како сада ствари функционишу, када је потписиван уговор о реконстреукцији јавне расвете у граду за преузимање одговорности за функционисање система, требало је са „јавне“ стране укључити још једног корисника уговора тј. уговорача а то је ЕПС јер је очигледно да ће и у будуће ефикасност расвете у граду зависити пре свега од овог државног јавног предузећа. На крају свега ЕПС је и даље „Господар Светлости“, све остало је само замена сијалица.