ОгласиПословни огласи

„Continental“ Bečej – запошљава електромеханичара

Назив посла : ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР
Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум III степен стручне спреме-електро смер

Врста запослења :
-на неодређено време, пробни рад 3 месеца

Додатна знања И вештине:
-возачка дозвола Б категорије
-позвнавање језика средине
-енглески језик средњи ниво

Радно искуство:
-небитно

Услови рада И остали услови:
-теренски

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 31.05.2023
Контакт:
Радним данима 06:00-14:00 Уроша Предића 3, Бечеј
064/4914343

zistvan@eunet.rs