Друштво

Дечија недеља: Извештај ЛПА за децу – кључни налази и препоруке

Као што је то и до сада био обичај на конференцији за штампу која је од стране организатора била заказана пред сам почетак „Дечије недеље“ испред стручног дела тиме новинарима је председница Друштва пријатеља деце Изабела Шормаз изнела најважније податке из истраживања која су рађена у оквиру рада на извештају Локалног плана акције за децу за 2021. годину. Ова истраживања, подаци и бројке су један од најважнијих извора за сумирање тренутног стања али и основ за смернице за рад даље. Они су такође и добар показатељ где су основни проблеми када је заштита деце у питању и шта би требало да буду следећи кораци свих релевантних институције и организација који се баве тиме.

„Као и претходних година морам да нагласим да је један од циљева организовања Дечије недеље подстицај, на републичком нивоу, за доношење кровног Закона о правима детета и заштитника права детета. Тај закон не постоји у држави. Веома је важно да област права деце посматрамо у целини, не само одвојено из угла образовања или социјалне заштите и осталих сегмената него је веома важно да у држави постоји кровни закон који ће објединити и обухватити комплетно ту област. Поред тога ни Национи план акције за децу не постоји још од 2015. године али Општина Бечеј је међу ретким општинама која је препознала значај Локалног плана акције за децу и континуирано од 2007. године га израђује. То доказује да општина Бечеј жели да унапреди живот и права детета у својој средини. Оно што нас забрињава, према подацима који су прикупљени да није приказано повећање буџетског издвајања за образовање деце.“ – рекла је на почетку Шормаз.

Изабела Шормаз је напоменула да је тренутно на снази Локал-ни акциони план који се спроводи од 2021. до 2024. године и да тај План има 9 приоритета из свих области права детета.

„Општина Бечеј је 13. јула формирала Савет за права детета Општине Бечеј као кровног тела, стручног и саветодавног који даје савете доносиоцима одлуке о томе како треба да унапредимо живот деце. Такође овај Савет има обавезу да подноси извештаје јавности најмање једном годишње и обавезу да прати податке које му достављају све релевантне институције и организације и други актери који се баве животима деце. Ми данас, иако смо прошле године обећали да ћемо до почетка Дечије недеље имати готов извештај, усвојен, који је прошао комплетну процедуру, то данас на овој конференцији немамо. На жалост, ја данас могу само да говорим о неким кључним налазима истраживања података које смо уочили и тренутно радне групе су нам урадиле нацрт документа. Имали смо озбиљних проблема са прикупљањем података мада је методологија на време достављена свим институцијама и организација: на жалост нисмо квантитативно имали довољан број прикупљених података на основу утврђених индикатора или подаци који су нам достављани нису углавном били статистички употребљиви, због тога га још увек радимо. Желимо да тај први документ који ће бити представљен јавности и буде и на сајту објављен да буде у сваком смислу речи изузетно квалитетан.“ -рекла је Шормаз.


Кључни налази и препоруке из истраживања

У 2021. године у општини Бечеј, живело је 6179 деце, број минимално рођене деце 331, то је број који је на основу издатих уверења Центра за социјални рад јер ми немамо породилиште у Бечеју.

У општини Бечеј тренутно имамо 813 деце чији су родитељи примаоци новчане социјалне помоћи а од тог броја имамо 249 деце која се налазе испод границе сиромаштва. Овај број се значајно разликује у односу на претходне године јер се он смањио након доношење Закона о финансијској подршци породици. Смањује се тај број деце која живе у условима апсолутног сиромаштва јер се у значајној мери повећавају примања и то је једна озбиљна мера на нивоу државе, а видели сте на који начин се то и у општини Бечеј допуњује.

„Када је реч о сензибилизацији заједнице за проблеме деце која живе у условима сиромаштва већ видимо јако пуно афирмативних мера које су реализовале васпитне установе. Образовне институције су препознале хуманитарне активности као пример добре праксе.“ – додала је Шормаз.

Када је у питању прикупљање података и извештавање Изабела Шормаз је констатовала да је свима потребна едукација стручњака који се баве уношењем података на нивоу свих институција, да се унапреде те компетенције и да ће за то од Општине Бечеј тражити додатна средства да се обезбеде за што ширу едукацију свих запослених у сегменту информисања, образовања. Циљ је да се унапреди то извештавањејер на тај начин се добијају информације које адекватно онда могу да се прате и да се направи обједињена и прецизна база података. Она је навеле и неке од примера.

„Видели смо и податке да је било и акција обезбеђивања бесплатних ужина али да податке о тој деци немамо или нам нису достављена. Имамо и још један податак да су у Општини Бечеј  за 40 деце обезбеђени суплементи, додатна исхрана као и податак о томе колико је деце у 2021. године напустило школовање и то је четворо деце.

Када је у питању инклузивно образовање, Интерресорна комисија у општини Бечеј је имала 69 захтева и од тога је донето 63 закључка на основу којих су израђени индивидуални планови образовања (не види се који је ИОП у питању). Образовне институције доставиле прецизније информације о броју ИОП-а.

Центар за социјални рад донео је 25 препорука за остваривање права на услугу личног пратиоца деце.

Део инклузивног образовања односи се и на то колико су школе уопште доступне за децу са инвалидитетом.

Сања Биро, помоћница председника општина задужена за образовање и васпитање је изнела прецизније податке о томе:

„Предшколске установе имају у два објекта бетонске рампе и једну рампу издату на реверс, Гимназија има монтажну рам-пу, школа „Петефи Шандор“ има бетонске прилазе са оба улаза у установу. У ОШ „Светозар Марковић“ у Бачком Градишту постоји монтажно-демонтажна рампа у приземљу зграде и имају два ученика са инвалидитетом која похађају школу. ЕТШ има две бетонске рампе на оба улаза, школа „Здравко Гложански“ има бетонске прилазе у Бечеју, у Радичевићу нема, ШОСО имају покретну платформу и лифт на улазу у објекат у згради у Доситејевој али је потребно да се уради то и у објекту у улици Ђуре Јакшића док школе „Север Ђуркић“, школе „Шаму Михаљ“ у Бачком Петровом Селу и у Бечеју и Техничка школа немају обезбеђене прилазе.“ – рекла је Биро.

„У овом акционом плану и даровита деца су препозната као осетљива група у смислу да и тој деци треба да се посвети посебна пажња. Имамо доста информација у јавности о томе да има пуно добрих резултата на такмичењима и да у општини Бечеј има велик број деце која су даровита, талентована из разних области али у овом документу и у подацима које смо добили од институција за само два ученика је у ОШ „Здравко Гложански“ је израђен ИОП-3. Закон то налаже свакој од образовних институција да се такви планови раде.ˮ – рекла је Изабела Шормаз.

Што се тиче здравља деце, један од најважнијих података је да је 99.6 процената деце имунизовано, за вакцине које су оба-везне и урађена је промоција имунизације и против АПВ вируса. Центар за социјални рад је доставио прецизне и јасне податке и статистички су употребљиви што је веома важно за анализу о друштвеној бризи о деци. У тим подацима стоји да су 454 породице биле под превентивним надзором органа старатељства о вршењу родитељских права.

Такође озбиљан податак је и да имамо у општини Бечеј 288 деце са проблемима у понашању. Тај број расте. Ту имамо чак 52 прекршајна поступка покренута према малолетницима у 2021. години. Урађено је у школама и доста превентивних програма што је позитивно али је у овом сегменту извештаја констатовано да немамо довољно програма који ће радити ресоцијализацију деце која су већ у сукобу са законом.

„Од образовних установама немамо података или изузетно мало о томе да има пријављених проблема у понашању деце. На томе такође треба да радимо, да колеге у систему образовања добро препознају први, други и трећи ниво насиља, које су мере које се преузимају у тим случајевима и да их евидентирамо кроз систем.“ – рекла је Изабела Шормаз.

„У општини Бечеј 81 дете је под неадекватним родитељским старањем и да имамо мали број хранитељских породица у општини Бечеј. Морамо да радимо на томе да афирмишемо хранитељство.“ – напоменула је Шормаз.

„Апелујемо на све доносиоце одлука да се повећа финансијско издвајање у општини Бечеј за све установе, све организације које се баве и раде са децом. Такође апелујемо и на руководиоце у свим организацијама и установама да пишемо што више пројеката, да се укључују у што више активности да би стекли што више средстава за наведене програме. Апелујемо и на децу да се кроз ученичке парламенте и они укључе и буду партнери институцијама. Та партиципативна улога деце је веома важна свима нама. Треба да повећамо едукативне садржаје. Ми ћемо иницирати да се повећа број грантова од стране општине за НВО управо за пројекте који се баве животом и радом деце.“ – рекла је Изабела Шормаз.

„Свака част свим манифестацијама које се реализују у граду али би требало да такве манифестације буду реализоване са више партиципација и суфинансирања од стране грађана и то не може да буде на уштрб неких едукација или финансијских средстава које су неопходне за функционисање образовних установа и свих институција и свих организација али и медија који се баве децом. Ту новац мора бити приоритетно додељиван.“ – додала је Шормаз.

Три препоруке су дакле најважније: даље промовисање хранитељства, едукација родитељских компетенција и едукација стручњака за што квалитетни рад са децом.“ – закључила је излагање председница Друштва пријатеља деце.