ОгласиПословни огласи

Димничар Бечеј – запошљава димничара

Назив посла : ДИМНИЧАР

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-небитно

Врста запослења :
-одређено време

Радно искуство:
-небитно

Услови рада и остали услови:
–радно место са повећаним ризиком –рад ван просторија послодавца –обезбеђен превоз –пробни рад 1 месец

Посебна знања и вештине:
-познавање језика средине (пожељно) –возачка дозвола Б категорије (пожељно)

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 05.07.2023
Контакт:
069/5530627
08:00 до 13:00 радним данима Зелена 78, Бечеј