Друштво

Календар уписа у средње школе, смерови у бечејским средњим школама и број места по одељењима

Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања. Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања за ученике који су редовно завршили основну школу. Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Овим нивоима описују се захтеви различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставних ка сложеним.

Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.

Завршни испит за ученике основних школа 2023. године одржаће се према следећем распореду:

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији: 08.06. – 10.06.2023.  8-16 часова

  • 06.2023. од 09.00 до 11.00 часова – тест из српског (матерњег) језика
  • 06.2023. од 09.00 до 11.00 часова – тест из математике
  • 06.2023. од 09.00 до 11.00 часова – комбиновани тест

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 25. и 26.06.2023.

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама 27.06.2023.

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама 28.06.2023. (до 8 часова)

Објављивање коначних резултата завршног испита 28.06.2023. (до 8 часова)

Бодови остварени на основу успеха у средњој школи сабрани са бодовима оствареним на завршном испиту представљају укупан број бодова са којим се уписујете. Наравно, претходно је потребно да се попуни листу жеља на сајту Моја средња школа.

Коначни резултати биће објављени 28.06, а предаја листе жеља биће омогућена од 29.06. и 30.06. електронским путем, односно непосредно у основној школи.

Распоред ученика по школама биће објављен 03.07. након чега следи упис ученика у средње школе. Подношење пријаве за упис у средњу школу електронским путем биће омогућено од 03-07.07. (за први и други уписни круг), док ће подношење пријаве за упис непосредно у школи бити омогућено 03. и .04.07. за први уписни круг, односно 05.07. за други уписни круг.


Које профиле уписују бечејске средње школе?

Након што је пре нешто више од месец дана била објављена прелиминарна листа профила за упис у бечејске средње школе према којој су наше школе биле скоро десетковане и када је изгледало да ће веома велик број места и профила у школама бити укинут, ствари су се драстично поправиле у „другом кругу“ одлуке Министарства просвете. Наиме све три школе су „вратиле“ своје профиле за упис у највећој мери.

Економско трговинска школа уписује у ову школску годину: два одељења (по 30 ученика) финансијски-рачуноводствених техничара (на српском и мађарском језику), једно одељење комерцијалисте на српском језику (30 ученика), туристичког техничара, такође једно одељење на српском језику (30 ученика). То су четворогодишњи профили. Када су у питању трогодишње школе, ЕТШ уписује и 15 посластичара на мађарском језику као и трговце, такође на мађерском језику и једно одељење од 30 ученика кувара на српском језику. То је укупно 180 ученика.

Бечејска Гимназија је успела у овом другом кругу да врати спортско одељење, односно „Ученици са посебним способностима за спорт“. Ово одељење је лимитирано на упис од 20 ученика. Гимназија такође као и претходних година уписује по 30 ученика у три одељења: природно-математички смер, друштвени смер и општи смер на мађарском језику. То је укупно 110 ученика.

У Техничкој школи такође се ове годину уписују у четворогодишњи смерови: по два одељења смера електротехничара информационих технологија на српском језику и мађарском језику (по 30 ученика), једно одељење на српском језику смера техничар за компјутерско управљање (CNC) машина. Када су у питању трогодишњи профили ове године Техничка школа уписује по 15 ученика за профил бравара на мађарском језику, оператера машинске обраде, такође на мађарском језику. Уписује и једно одељење возача моторних возила на српском језику од 30 ученика и фризера такође на српском језику 30 ученика. То је укупно 180 ученика.

ШОСО „Братство“ за ученике са сметњама у развоју уписују по 6 ученика на смеровима фризер на српском језику, пекар на мађарском језику. На смеру цвећар/вртлар уписује по 6 ученика на српском и мађарском језику. То је укупно 24 ученика.