„Gomex“ – запошљава 3 продавца-касира

Назив посла : ПРОДАВАЦ-КАСИР

Број тражених извршилаца : 3

Образовање:
-минимум завршена основна школа

Врста запослења :
-на одређено време

Услови рада:
-рад у сменама

Радно искуство:
-небитно (пожељно)

Место рада: Бачко Градиште

Трајање конкурса : ДО ПОПУНЕ
Контакт:
062/247-096