ОгласиПословни огласи

ДОО Призма – 1993 : запошљава продавце

Назив посла : Продавац

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
– III или IV степен стручне спреме

Врста запослења : одређено време, 3 месеца

Пробни рад : 1 месец

Рад у сменама

Радно искуство: небитно

Место рада: Бечеј, Герберових 8

Напомена :
· коришћење програма продаје у трговини
· познавање и коришћење језика средине

Трајање конкурса : 28.04.2023.

Контакти:
– телефон : 063/591377
– мејл : prizma@stcable.net