ОгласиПословни огласи

Електро Пејчић – запошљава електричара

Назив посла : ЕЛЕКТРИЧАР

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум III степен стручне спреме-електро смер

Врста запослења :
-на неодређено време, пробни рад 1 месец

Додатна знања И вештине:
-возачка дозвола Б категорије

Радно искуство:
-минимум 24 месеци

Услови рада И остали услови:
-теренски
-рад на висини

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 31.05.2023
Контакт:
069/1988166
elektropejcic@gmail.com