ОгласиПословни огласи

DOO Toptherm – запошљава инжењера за техничку подршку и продају

Назив посла : ИНЖЕЊЕР ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ И ПРОДАЈУ
Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
минимум VI степен стручне спреме, машински или електо инжењер (пожељно маинство, смер термотехника или процесна техника)

Врста запослења :
на неодређено време, са 6 месеци пробног рада

Радно искуство:
небитно

Услови рада и остали услови:
– теренски (рад ван просторија послодавца)
– пробни рад 6 месеци

Посебна знања и вештине:
– возачка дозвола Б категорије
– енглески језик ( средњи ниво )
– познавање рада на рачунару (MS office, AutoCad (2D))

Место рада: Бечеј
Трајање конкурса : 15.04.2024.

Контакт:
063/522-059
office@hoval.rs