Економија

Достављена решења пореза на имовину физичким лицима за 2021.годину

Локална пореска администрација Бечеј, обавештава пореске обвезнике – физичка лица, да је 08.07.2021. године дистрибуирала пореска решења у електронској форми пореским обвезницима који имају е-сандуче, а дана 14.07.2021.године је извршена дистрибуција пореских решења у папирној форми, путем поште, свим осталим физичким лицима, пореским обвезницима пореза на имовину.

Овим путем обавештавамо пореске обвезнике пореза на имовину, да је су уз Решење за порез на имовину дистрибуирани и налози за плаћање преосталих рата пореза на имовину, које доспевају за плаћање 15.августа и 15.новембра 2021.године, како би се грађанима са територије општине Бечеј олакшало плаћање преосталих рата, пошто налози за плаћање садрже све неопходне информације о обвезнику, као и о уплатном рачуну, док ће обвезник бити обавезан само да упише у празно поље износ који уплаћује.

Локална пореска администрација у Бечеју ће и надаље наставити да буде на располагању свим пореским обвезницима са територије општине Бечеј, кроз пружање ефикасних и правовремених информација и услуга, како би сви порески обвезници на време и у складу са законским прописима извршавали своје пореске обавезе.