Драган Тошић, председник општине: О случају отписа дуга локалне пореске администрације

Председник општине Драган Тошић је на питања новинара прокоментарисао и наводе портала „Пиштаљка“ у вези са отписом великог дуга у износу од 50.204.727,38 динара на име накнаде за грађевинско земљиште за београдску фирму „Институт Михајло Пупин“ д.о.о. Из кореспонденције између општине и ове фирме очигледно је да је „Пупин“ извршио „системски отпис застарелости у 2019. години“ по налогу надлежних у општини, али није јасно да ли је општна поштовала процедуру прописану законом. Поред накнаде за грађевинско земљиште, отписана су и нека друга потраживања. Све то повезано је и са случајем узбуњивачице, Јелице Арбутине, бивше пореске инспекторке у општини Бечеј која је пријавила неколико неправилности од којих је последња управо сумњиво застаревање дуга грађана за коришћење грађевинског земљишта.

„Постојали су одређени проблеми у нашој локалној Пореској управи, ја сам дао налог нашем интерном ревизору да погледа шта се тамо дешава. Неке ствари које је наш интерни ревизор тамо затекла нису биле онакве какве би требало да буду. Ми смо после тога расписали конкурс, поставили новог начелника, нову особу за принудну наплату у локалној пореској и сада очекујемо извештај од начелника буквално за све те ствари које су се десиле од његовог преузимања и ми ћемо у неком наредном периоду изаћи са тим подацима. Онај ко је одговоран за то, ако се стварно десило, добиће кривичну пријаву, онај ко можда није одговоран видећемо како да га поставимо на неко друго радно место где ће можда моћи да даје боље резултате и нисам сигуран да су то износи али ту смо да погледамо и зна се ко ће бити одговоран. Да ли је тај дуг исправно отписан оставићемо то надлежним органима да утврде. То су озбиљне паре и зато смо и поставили новог начелника. Све ће се то сазнати у наредних 15 до 20 дана кад ревизор заврши извештај и ја ћу то саопштити јавности. Нови начелних локалне пореске администрације је Душан Јовановић а Сандра Попов је особа задужена за принудну наплату.“ – рекао је Драган Тошић

На питања новинара због чега је начелник општинске управе Зоран Ковач ангажовао приватну консултантску фирму да истражи случај узбуњивања и када та фирма није урадила посао јер локална самоуправа није доставила тражену документацију и уговор је раскинут. „Начелник управе је мислио да је било потребно да се ангажује екстерни ревизор. Из мог угла меродавно је једино то шта каже интерни ревизор и нови начелник који је преузео локалну пореску администрацију.“ – рекао је Тошић.