Друштво

Друштвене иновације за мир

У Сремским Карловцима се од 23-26.фебруара одржао четвородневни догађај под називом „Мировни фосил-Прва лабораторија друштвених иновација за мир у АП Војводини“ на ком су учешће узели 30 представника јавног, цивилног и приватног сектора из Војводине. Носилац овог догађаја је Центар за културу и едукацију Сонта (ЦЕКОС) са партнерским организацијама BalkanIdea Нови Сад, Центар за социјални рад из Апатина и агенција Infinity.

Из Бечеја учешће су узеле Татјана Митић директорица Предшколске установе „Лабуд Пејовић“, Милица Славнић и Жељана Русмир испред Бечејског удружења младих.

Првог дана учесници овог пројекта имали су прилике да се међусобно упознају кроз разне интерактивне радионице. Другог дана су добили више информције о томе шта су то друштвене иновације, а по речими фацилитатора обуке да би подржала мир једна друштвена иновација требало би да: буде доступна, отворена за комуникацију, недискриминаторна, без предрасуда, поштује различитости, буде једноставна и флексибилна за коришћење, ствара осећај задовољства, поштује обичаје и традицију различитих култура итд. Трећег и четвртог дана учеснци су имали  прилике да се поделе у две радне групе (група за образовање за друшвене иновације за мир и група за друштвене иновације у акцији за мир). Ове групе су радиле на међусекторском повезивању, решавању изазова из области мира, интeркултуралности и људских права као и осмишљавању различитих идеја и активности из истих области. Последњег дана обуке, полазници су креирали видео својих пројеката, потенцијалних друштвених иновацију за мир у АП Војводини и приказали једни другима. Разишли су се са идејом да свако у својој средини проба анализирти проблеме као и постојећа решења те од њих лансирају друштвену иновацију.

Оно што је ова обука донела учесницима осим упознавања са темом друштених иновација, јесу нова познанства, драгоцени контакти, као и јачање компетенција из области мира, интеркултуралности и људских права и унапређење међусекторске сарадње како у локалу тако и шире.

Извор: Татјана Митић, директорица Предшколске установе „Лабуд Пејовић“