ДруштвоПолитика

Две седнице СО Бечеј у једној недељи: гашење ЛИНК-ФТО, годишње награде града

Коначно гашење ЛИНК-ФТО
Након претходне седнице СО Бечеј на којој је усвојена одлука већном гласова валадајуће већне да се подигне дугорочни кредит на 47. по реди седници која је одржана у уторак 9. јула наставила се расправа о кредиту и разлозима за подизања истог. Одборница Светлана Динић („Само локално“) образлужићи одлуку ове одборничке групе да не подржи ребаланс овај кредит и навела као један од разлога. Но одборница Динић је на самом почетку седница покренула расправу о предузећу ЛИНК-ФТО чије гашење предложено на овој седници. Према њеним речима на неодрживост овог предузећа њена одборничка група је указивала од самог почетка али је тек сада дошло до процеса ликвидације после веома много уложених пара из општинског буџета у опстанак, пара које су могле бити употребљене реционалније и корисније.  Председник Општине Бечеј, Драган Тошић је одговорио да ће након ликвидације ЛИНК-ФТО, општина свакако морати да се издвоји новац из општинског буџета за функционисање пољочуварске службе и да ће се ускоро расписати (свакако пре жетве у јесен) тендер за додељивање ових послова фирми која буде дала најбољу понуду (што може и не мора да буде значајно јефтиније од пара које су издвајане за функионисање ЛИНК-ФТО).
О пољочуварској служби и сад већ извесно покојном пре-дузећу ЛИНК-ФТО је говорио и Душан Јовановић председник УО који је рекао да је ипак највећи разлог зашто је ово предузеће пропало иако постоји очигледна потреба да се плаћа и организује пољочуварска служба повлачање једног од оснивача из процеса финансирања, ПИКа Бечеј.

Сва јавна предузећа заједно у тромесечном извештају

Друга тачка дневног реда об-једињавала је тромесечне из-вештаје свих јавних предузећа заједно. Ово до сада није била уобичајена пракса па је одборник Милан Бокун ставио примедбу да то онемогућава гласање за извештаја за сваки извештај посебно јер је стање у овим предузећима битно другачије као и томесечна реализација фи-нансијских планова.
На „тапету“ су били извештаји  Водоканала, Комуналца и Топлане.  Одборник Милан Бокун је приметио да је у Водоканалу и Топлани „потрошња“ топлотне енергије и воде опала што су у извештају Топлане протумачили као очигледно смањење ко-ришћења њихових услуга у претходној зимској сезони, временским условима, нелојалној конкуренцији у виду ЈП „Гас“ али и чињеницом да су се гра-ђани улагали више у енергетску ефикасност својих кућа и објеката. „Топлана“ је на тапету била и због скупо и давно плаћеног сајта који према речима одборника не функционише и није апдејтован (у том тренутку последња актуелна вест која је била објављена на сајту била је из 2017. године а документ „окачен“ на увид грађана из 2018. године, дан касније на сајт су окачени и документи из 2019. године прим.аут.). Одборник Ми лан Бокун је рекао да се нада да ће приказани губитци које су јавна предузећа приказала у овом извештају бити део прошлости сад када се побољша време, да ће се повећати потрошња током лета када се сви који су отишли из града врате на годишњи одмор и када се повећају лична примања на „обећаних“ 500 евра. Председник Драган Тошић је на ово одговорио да су ови извештају само пресек рада предузећа за прва три месеца и да ће се тек на крају године видети финансијски учинак јавних предузећа.

Остатак седнице су одборници углавном већином гласова доносили одлуке о продају непокретности и парцела у имовини Општине Бечеј.

48. седница СО Бечеј
Неуобичајено „мирна“седница уследила је неколико дана кас-није. У СО Бечеј одборници су већином гласова донели одлуку да се прихвате предлози комисије за доделу годишњих награда (одлука није донета једногласно као што је то уобичајена пракса, одборници опозиције су били уздржани). Иако су на дневном реду били и програми и планови па чак и план располагања буџетским дотацијама ЈП Топлана и измене финансијског плана УСАКАО „Ђорђе Предин Баџа“ сви предлози су усвојени већином гласова одборника (владајуће већине) без расправе одборника или обраћања или образложења радних тела.


ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ:
1. Предшколска установа „Лабуд Пејовић“ у Бечеју, из области образовања;
2. Тијана Грујић, академска сликарка и професор из Бечеја, из области културе и уметности;
3. Саболчки Роланд, власник Агро-Ланд Доо из Бечеја, из области привреде;
4. Фазекаш Роберт, предузетник, из Бечеја, из области очу-вања природе и заштите животне средине;
5. Слободан Лазић, протонамесник, привремени парох паро-хије друге у Бечеју, из области теологије;
6. Посластичарница „Жербо“ из области туризма