Економија

Експропријација 673 парцеле за гасовод

Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске којим је утврђен јавни интерес за изградњу овог гасовода.

Према утрђеној траси, гасовод ће проћи кроз катастарску општину Бечеј, катастарску општину Бачко Градиште и катастарску општину Бачко Петрово Село, односно парцеле које су наведене у прилогу овог обавештења.

На наведеним парцелама „Millenium Team“ д.о.о. Београд ће у наредном периоду, почев од 15. јула 2019. године изводити истражне радње за потребе изградње гасовода.

Обавештавамо власнике свих парцела на којима ће бити изграђен гасовод, да ће им, у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених вештака, у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.

У бечејској општини у питању су 673 у бечејској општини.