ОгласиПословни огласи

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O. – тражи 2 консултанта за неживотна осигурања

Назив посла : Консултант за неживотна осигурања

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
– IV степен средње стручне спреме

Врста запослења : одређено време

Услови рада:
теренски

Радно искуство: пожељно 12 месеци у продаји робе или услуга

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 05.08.2022

Контакти:
слање пријаве за запослење, CV на мејл : zorica.vukosavljev@generali.rs