Грађани бирају приоритете и ове године

Општина Бечеј ће у сарадњи са Бечејским удружењем младих и ове године, као и прошле године организовати гласање и прикупљање предлога грађана за пројекте и приоритете у граду и свим месним заједницама. И ове године из локалног буџета локална самоправа је за ове пројекте определила 100 милиона динара (оквирно иста количина средстава као и прошле године).
Конференцијом за штампу која је одржана 1. октобра представници локалне самуправе и БУМ-а су заједнички најавили предстојеће активности у оквиру овог пројекта.
Александар Ђекић ( БУМ) је најавио почетак активности на прикупљању предлога које ће трајати до 20. октобра, након чега ће се сумирати резултати и и вршити одабир предлога који ће бити на гласачким листићима. Он је рекао и да ће се предлози прикупљати у свим месним заједницама као и електронски на сајту БУМ-а. У новембру (тачније 10. и 11. новембра) биће организовано гласање у свим месним заједницама. Према његовим речима прошле године је 2000 грађана гласало за приоритете и пројекте и они се надају да ће ове године овај број бити још већи. Осим ових техничких информација, Ђекић је говорио и о циљевима оваквог начина учествовања грађана у процесу израде општинског буџета где се на непосредан начин врши корекција приоритета од стране јавности и грађана али се партиципацијом грађана добија и једна нова димензија непосредног учествовања грађана у процесу доношења одлука о томе који су приоритети у развоју града. Према речима Александра Ђекића Бечеј је један од ретких градова који су већ прошле године, први пут, успели да изведу ову акцију са успехом, не само про форме као што је то случај у већини градова. Читав овај процес без обзира на количину средстава која су опредељена за изабране пројекте је вишеструко користан за заједницу. Пре свега овај процес има за циљ да грађани на прави начин почну да разумевају процес израде и усвајања локалног буџета, како се располаже средствима у оквиру буџета на годишњем нивоу и колико они сами могу да утичу на то како се користи новац који они сами уплаћују на основу пореза. Већина грађана сматра да је избором својих представника у локалном парламену завршила са сопственим политичким утицајем на локалну политику за следеће четири године. Иако је пракса да се јавне расправе у буџету организују крајем године по доношењу предлога буџета за следећу годину оне су често оранизоване кад већ новогодишњи празници почну и већина грађана сматра да је то углавном намењено представницима локалних јавних установа и предузећа уз неке изузетке као што су нешто упућенији и активнији грађани у удружењима и цивилним организацијама. Оваква нова пракса непосредног „grass root” учествовања грађана у одређивању сопствених приоритета у граду је пракса у којем су основни принципи окупљање свих релевантних делова локалне заједнице, партиципативност и оснаживње грађанске иницијативе. Овде се оснаживање углавном базира пре свега на едукацији грађана да је увид у општински буџет као и читав процес јавне контроле буџета и јавних расправа право свих грађана у општини.
Председник општине Бечеј, Драган Тошић је на самом почетку рекао да је успешност прошлогодишње акције била повод да се и ове године организује гласање за приоритете. Он је рекао да су на основу приоритета који су изгласани прошле године током ове године израђени пројекти и да су неки још увек у процесу реализације. Он је такође рекао да је приметно да грађани Бечеја добро препознају приоритете јер су се у скоро 50 посто поклопили са плановима локалне самоуправе. Он је побројао неколико пројеката који су започети ове године и који су још увек у процесу реализације или су део неких већих инвестиција које се раде фазно а који су као приоритети одрђени прошле године (Север Ђуркић школа, јавна расвета).
Зорка Косовац, начелница финансија је објаснила процес уношења ових изгласаних приоритета у предлог буџета за следећу годину у складу са навим начином израде буџета који се сада ради као програмски, не као линеарни, па је из тог разлога и организовано ово гласање већ у новембру да би било довољно времена да се изради комплетан предлог буџета који ће ићи у скупштинску процедуру и на јавну расправу. Планирано је да јавна расправа буде организована краје године, до 25. децембра.