Култура

Градски музеј Бечеј: Објављен први број зборника „Дистрикт“

Градски музеј у Бечеју је у среду 18. јануара бечејској публици представио прво издање годишњег зборника ове установе под називом „Дистрикт“. Зборник је продукт пре свега тимског рада запослених у Градском музеју уз „госте“ ауторе из Бечеја али и Кикинде, Зрењанина. Зборник је подељен на сегменте, углавном по збиркама Градског музеја, историја, археологија, етнологија, историја уметности али су уврштени и прикази појединих изложби и други тематски прилози. In memoriam сегмент у овом првом броју посвећен је Бранислави Микић Антонић. Бранислава Микић Антонић била је кустос археолог Градског музеја у Бечеју али је обављала и дужност директора ове установе у периоду од 1994. до 2013. године. Страдала је трагично у саобраћајној несрећи 2018. године на путу за археолошко налазиште у Бачу. Њен допринос археолошкој збирци ове установе је немерљив и за своје колеге ће оста-ти заувек у сећању као драга пријатељица и сарадница.

Први зборник Градског музеја у Бечеју донео је велики број тематких текстова од представљања нумизматичких аквизиција српског средњевековног новца за археолошку збирку Градског музеја, преко историје јеврејског народа на простору садашње општине Бечеј или историје бечејске тврђаве до историјског приказа оснивања и развоја Потиског крунског дистрикта и историје спортских друштава у Зрењанину или Кикинди које су потписали „гостујући“ аутори из других музеја и културних установа. Зборник је штампан у 500 примерака и биће доступан за заинтересоване грађане у Градском музеју у Бечеју. Главни и одговорни уредник „Дистрикта“ је кустос-историчар Немања Карапанџић а издање зборника финансијски је подржало и Министарство културе РС.

„Обзиром да се данашњи Бечеј почео развијати као трговиште и град тек од друге половине XVIII века, након формирања Потиског крунског Дистрикта, било је логично да зборник музеја назовемо Дистрикт. На тај начин смо желели да наговестимо једно ново поглавље у раду наше установе. Градски музеј је до данас реализовао 378 изложби, како ауторских, тако и гостујућих и објавио 132 издања (каталози изложби, монографије…). Часопис Дистрикт је осмишљен да представља сталну едицију у којој ће се објављивати резултати делатности музејских радника и њихов научноистраживачки и стручни рад. У њему ће бити публиковани радови који се тичу археологије, историје, етнологије, историје уметности, нумизматике, природних наука, конзервације, као и радови о васпитно – образовном раду у установама културе. Настојаћемо да истрајемо у нашој визији, са надом да ће временом Дистрикт постати препознатљив по свом квалитету и континуитету.“ – написао је уредник Немања Карапанџић у уводном тексту првог зборника Градског музеја у Бечеју.