Култура

Градски музеј Бечеј: Радионице за децу

Уоквиру поставке „Музеј иза кулиса“ у Градском музеју Бечеј одржане су три радионице за децу и одрасле и то на тему музејске
конзервације, фотографије и цртања.

Сву учесници, мали и велики, имали су прилике да поближе упознају са техникама и радом у музеју. С обзиром на тему саме
изложбе оперативни рад свих музејских радника био је у фокусу и ових радионица. Запослени у музеју упознали су радионичаре са
процесом реализације једне изложбе али и са свакодневним пословима који се обављају у оквиру музејске делатности.

Технике конзервације и рестаурације предмета, као и важност истих, публици су дочарали Алекса Пивнички и Љиљана Божић. О
фотографисању, као виду трајног документовања и дигитализације, причала је Софија Јовановић, док је Уна Ћирић водила радионицу цртања где је објашњен значај преношења предмета на папир.

Нарочиту пажњу најмлађих привукао је непосредан рад са археолошким предметима од метала. Они су имали прилике да се
упознају са тиме шта конзерватори и рестауратори раде, како се предмети чувају и где се проналазе.