Економија

Hotel „Experience“ je raspisao oglase za radna masta

Hotel „Experience“ koji prema najnovijoj najavi počinje sa radom u junu 2024. godine je raspasio oglase za popunjavanje sledećih radnih mesta.


Hotel „Experience“ raspisuje oglas za direktora hotela

Hotel „Experience“ (hotel sa 4 zvezdice), koji počinje sa radom u junu 2024. godine, raspisuje oglas za direktora hotela. Opis poslova i dužnosti:

 • uspešno i efikasno vođenje hotela
 • obezbeđivanje finansijske održivosti
 • obezbeđivanje visokog ugostiteljskog nivoa u skladu sa nivoom hotela sa četiri zvezdice
 • koordinisanje rada svih odeljenja hotela
 • priprema dnevnog plana rada hotela u pre-opening fazi
 • priprema hotela za otvaranje i rad
 • izbor hotelskog osoblja
 • priprema izveštaja za vlasnike hotela i njihove predstavnike
 • održavanje kontakta sa nadležnim organima, ispunjavanje obaveza izveštavanja

Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme. Očekivanja: minimum 3 godine iskustva u oblasti direktora hotela ili sličnim poslovima, engleski jezik – viši ili konverzacijski nivo, vozačka dozvola B kategorije. Prednosti: poznavanje mađarskog jezika. Mogućnost smeštaja i pokrivanja putnih troškova. Radnu biografiju i motivaciono pismo zajedno sa naznačenom željenom platom poslati na: info@hotelexperience.rs do 22. januara

* Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Hotel „Experience“ raspisuje oglas za tehničara održavanja.

Opis poslova i dužnosti:

 • održavanje hotelskih soba i javnih zona što uključuje male stolarske, vodoinstalaterske, mehaničarske i elektro radove – popravke, kao i radove opšteg preventivnog održavanja
 • efikasnost u odgovaranju na pozive i otklanjanje kvarova koji se odnose na bilo koji od gorenavedenih poslova
 • dijagnostika ili prijava većih kvarova na sistemima i opremi. Kontakti sa firmama za tehničko održavanje sistema i opreme
 • funkcionalne probe sa stanovišta korisnika na svim sistemima – provere funkcionisanja protiv požarnih sistema, sistema back-up agregatskog i baterijskog napajanja, sistema javnog obraćanja, panic alarm sistema i rasvete
 • čišćenje i održavanje klima komora i sistema grejanja – hlađenja, kao i kontrola rada sistema hlađenja i grejanja, rasvete i ventilacije
 • kontrola parametara zgrade preko BMS centralnog sistema
 • održavanje propisanih parametara vode u SPA centru
 • poštovanje pravila bezbednosti i zaštite na radu unutar odeljenja i hotela
 • obavljanje svih drugih zadataka delegiranih od strane direktora hotela kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje unutar hotela

Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme. Obavezne veštine i iskustvo: radno iskustvo: minimalno 3 godine na istim ili sličnim pozicijama, diploma elektro ili mašinske struke (poželjno IV stepen SSS ili viši nivo obrazovanja), razumevanje i sposobnost učenja sistema nadzora mašinskih i elektro postrojenja samostalnost u radu i poštovanje zadatih vremenskih okvira. Poželjne veštine i iskustva: iskustvo na sličnoj poziciji u hotelu sa 4 zvezdice, znanje i iskustvo sa HVAC sistemima, osnovno znanje u radu na računarima i sposobnost učenja novih računarskih programa sertifikat zaštite od požara, znanje mađarskog i engleskog jezika. Poslati radnu biografiju i motivaciono pismo zajedno sa označenom željenom platom na info@hotelexperience.rs  do 22. januara 2024.

* Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Hotel „Experience“ raspisuje oglas za šefa kuhinje.

Opis poslova i dužnosti:

 • da rukovodi celokupnim poslovanjem kuhinje
 • da provodi obuku, organizaciju i nadgledanje rada zaposlenih u kuhinji i učestvuje u odabiru i planiranju novih radnika
 • da izradi meni, u saradnji sa ostatkom tima, i bude u toku s trendovima u gastronomiji i menadžmenta u kulinarstvu, uz spremnost na kontinuirano usavršavanje
 • da nadgleda proces pripreme i izdavanja hrane prateći najviše standarde nivoa usluge i primenjive norme te standarde struke i poslodavca
 • da obezbedi da se svi zaposleni odeljenja pridržavaju standarda poslodavca i hotelskih standarda lične higijene te higijene prostorija i sredstava za rad
 • da kontroliše ispravnost rokova trajanja svih namirnica i deklaracije koje se koriste u sektoru hrane te bude prisutan sa službom kontrole zdravstveno-higijenske ispravnosti prilikom uzimanja uzoraka životnih namirnica i briseva sa radnih površina
 • da odgovara za kvalitativni i kvantitativni prijem svih vrsta namirnica u odeljenju hrane i bude odgovoran za implementaciju i kontrolu primene svih propisanih normativa u radu
 • da obezbedi poštovanje pravila sigurnosti na radu i pravilno rukovanje opremom i mašinama
 • da bude odgovoran za kontrolu svih troškova i povećanje profitabilnosti te za pravilno vođenje evidencija u kuhinji uz odgovornost za mesečne i godišnje popise, kao i zalihe koordinira rad sa recepcijom u cilju upoznavanja sa dolascima, odlascima i specijalnim zahtevima hotelskih gostiju
 • da obavlja ostale dužnosti predviđene za navedenu poziciju

Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme. Očekivanja:  radno iskustvo: minimalno 3 godine na istim ili sličnim pozicijama, poznavanje rada na računaru. Prednosti:  poznavanje mađarskog i drugih stranih jezika. Mogućnost smeštaja i pokrivanja putnih troškova. Poslati radnu biografiju i motivaciono pismo zajedno sa označenom željenom platom na info@hotelexperience.rs do 22. januara 2024.

* Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Hotel „Experience“ raspisuje oglas za menadžera prodaje i marketinga.

Opis poslova i dužnosti:

 • povećanje popunjenosti kapaciteta hotela
 • organizacija postupka rezervacije i hotelske prodaje
 • stalni kontakt sa sajtovima za rezervacije
 • održavanje kontakata sa korporacijama i turističkim partnerima
 • priprema hotelskih paketa
 • rad sa hotelskim softverima
 • rad u Channel Manager-u
 • realizacija dizajna veb-sajta hotela u pre-opening fazi
 • organizacija odeljenja za rezervaciju i odeljenja za prijem gostiju
 • formiranje cenovnih politika i Yield Management
 • praćenje i kontrola OTA kanala i plasiranje najadekvatnijih cenovnika
 • uspostavljanje i održavanje kontakata sa svim tržišnim segmentima (korporativni, individualni, turističke agencije itd.)
 • aktivna komunikacija na dnevnom nivou
 • kreiranje ponuda i ugovora o saradnji
 • priprema izveštaja za direktora hotela
 • upotreba marketing alata i rad na društvenim mrežama

Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme. Očekivanja: najmanje 3 godine iskustva kao menadžer prodaje u hotelu ili na sličnim poslovima engleski ili nemački jezik – viši i konverzacijski nivo Prednosti: poznavanje mađarskog i drugih stranih jezika Mogućnost smeštaja i pokrivanja putnih troškova. Poslati radnu biografiju i motivaciono pismo zajedno sa označenom željenom platom na info@hotelexperience.rs do 22. januara 2024.

* Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.