Економија

Општина Бечеј: Јавни позив за мере суфинансирање енергетске санација кућа и станова

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Општина Бечеј

Општина Бечеј дана 23. јануара 2024. године објављује Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј.

Подносилац пријаве уз пријавни образац, доставља и предрачун/профактуру коју је издао један од привредних субјеката, који се претходно пријавио на Јавни позив за привредне субјекте, у оквиру којег је донето Решење о листи пријављених привредних субјеката.

Грађани (домаћинства) се могу пријавити за 9 мера енергетске санације:

  • замена спољних прозора и врата,
  • изолација спољних зидова,
  • изолација испод таванице/крова,
  • замена грејача простора са ефикаснијим котлом на гас,
  • замена грејача ефикаснијим котлом на биомасу,
  • уградња топлотне пумпе,
  • замена и уградња цевне мреже и грејних тела,
  • уградња соларних колектора за припрему топле воде и
  • уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Укупна средства за суфинансирање износе 20.000.000,00 динара.

Сви детаљнији услови се могу пронаћи у тексту Јавног позива, који је објављен на сајту општине Бечеј, у делу – Сервис грађана-Енергетска санација, а могу се преузети и у Општини, у канцеларији број 15 – где се може добити помоћ при конкурисању или се може обратити на број телефона 021/6811823.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, на писарницу Општине и одобраваће се по редоследу како буду примљене.

Јавни позив траје до утрошка средстава а најкасније до 20.фебруара.