Друштво

Хуманитарно удружење „Ђина“: Програм „Бирам образовање“

Екуменска хуманитарна организација уз подршку Диаконије Виртемберг (DWW- Diakonisches Werk Württemberg) из Немачке спро
води програм „Оснаживање локалних ромских заједница“. Са овом организацијом на територији општине Бечеј сарађује Хуманитарно  удружење „Ђина“ из Бачког Градишта која овај програм спроводи у оквиру ромске заједнице у овом насељеном месту.

У питању је образовни програм у којем волонтери и активисти ове организације већ дуже време раде са децом на програмима едукације и подршке у учењу. У Бачком Градишту, Хуманитарно удружење „Ђина” успешно је реализовало програм чије је идеја
била да афирмише образовање и подстицај за учење код деце из социјално угрожених група. Овај програм је прво почео као план за образовне радионице за 15-так деце да би се на крају све надоградило и сада је то веома инспиративан подухват који је обухватио чак 50 малишана из села, пружајући им подршку у учењу и отварајући им врата ка извеснијој будућности.

Веома је важно напоменути да Хуманитарно удружење „Ђина” у овом програму није заборавило ни родитеље. Организоване су и
мотивационе и образовне радионице за њих, с циљем да они науче да континуирано подржавају своју децу током школовања.

Учити заједно и заједно расти – ово је била основна порука која је обогатила заједницу и створила везе међу родитељима и ученицима.