Друштво

Хуманитарно удружење „Ђина“:  Провера слуха код деце из ромске популације

У оквиру пројекта „Процена слуха код ромске популације на територији општине Бечеј“ за који је ове године Хуманитарно удружење „Ђина“ добило средства на конкурусу за пројекте из области социјалне заштите који се финансирају из буџета Општине Бечеј урађен је први скриниг слуха на територији Бачког Петровог Села и Бачког Градишта.

Стручни лекарски тим предвођен оториноларингологом  Слађаном Гајинов, дефектологом Иваном Соколовац и лекаром опште праксе Гајом Гајиновим обавио је код деце у Бачком Градишту и Бачком Петровом Селу скрининг слуха, као и друге превентивне прегледе.

Значајне су разлике између популације Рома и опште популације у Србији у погледу доступности образовању, социјалним услугама па и здравственој заштити. Поред свих проблема који иначе прате проблем социјализације и уклопљености деце из ромске популације, деца која слабије чују често су срамежљива, тиха и издвојенашто посебно може да доведе до додатног оптерећења за социјално укључивање и нормалан социјални развој. Када имају проблем са слухом од најранијиег периода у одрастању деца ретко могу да адекватно идентификују проблем са којим се суочавају и зато није наједноставније ни за родитеље да детектују да је у питању оштећење слуха а оштећење слуха код деце се јавља чешће него што се може претпоставити.  Од 1000 новорођенчади њих 2 до 3 ће морати да има третман за особе са оштећеним слухом. Најчешће се тај недостатак открије тек у другој или трећој години живота. То значи да се централни аудиоторни путеви, који сазријевају у потпуности после самог рођења, активирају недовољно. Због оштећења слуха дете не може да развије  способност да чује гласове јасно и самим тим да научи да говори разговетно чиме се појачавају последице за целокупни здраствено социјални развој тог детета. Потребно је да се такво стање код деце открије на време што је данас захваљујући модерном систему скрининга слуха код деце веома лако утврдити.

Када је у питању социјално/здравствено/образовни развој деце из ромске популације он је често условљен и материјалним условима у којима деца одрастају што аутоматски утиче и на праћење и редовне скрининге здравља деце. Активисти из Хуманитарне организације „Ђина“ су усправо из ових разлога и покренули ову иницијативу, односно реализовали овај пројекат.