ОгласиПословни огласи

И-нови текстили – радна места за 20 шивача

Назив посла : ШИВАЧ

Број тражених извршилаца : 20

Образовање:
-минимум завршена основна школа

Врста запослења :
-на одређено време са могућношћу запослења на неодређено време

Радно искуство:
-предност има свако ко је по струци кројач/конфекционар и искусни шивач

Услови рада и остали услови:
-обезбеђен превоз
-рад у сменама
-пробни рад 6 месеци

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : ДО ПОПУНЕ
Контакт:
Радну биографију послати на info@i-novitekstili.rs