ВестиЕкономија

Подржано 117 пројеката енергетске ефикасности

Општина Бечеј је на сајту објавила 15. априла резултате испуњености услова за доделу субвенција за енергетску ефикасност кућа и станова за 2023. годину. Укупно је према овој прелиминарној листи (пре комисијске провере стања објеката на терену) подржано 117 пројеката од којих се највећи број односи на меру 1. која подразумева замену столарије и спољних прозора на кућама и становима.

Ове године грађани су могли да конкуришу за већи број мера, и добар део њих је и искористио прилику да конкуришу за бар две мере, само један корисник је конкурисао за 4 мере.

Осим за замену дрвенарије „популарна“ мера код  крајњих корисника програма субвенција била је ове године и замена постојећих грејача простора (чврсто гориво, течно гориво или струја) за котлове на гас. (мера број. 4).

Једина мера на коју нико није конкурисао је мера бр. 8, за уградњу соларних колектора за производњу потрошне топле воде.

За меру број. 9. (за уградњу соларних панела за сопствену производњу електричне енергије) овога пута је било доста заинтересованих грађана општине Бечеј.

Нешто мање интересовања је било за мере број 5. и 6. односно уградњу котлова на биомасу односно за уградњу топлотних пумпи као и за изолацију испод кровног покривача (мера бр.3).

За меру број. 2 за термичку изолацију спољних зидова као и за меру број 7. за замену постојеће и уградњу нове цевне мреже и нових грејних тела било је доста заинтересованих крајњих корисника.

Да подсетимо, на овом програму је прошле године удвостручен износ средстава (са 10 на 20 милиона динара, од тога 10 милиона из средстава локалног буџета а 10 милиона из Министарства рударства и енергетике) који је опредељен за овај програм субвенција за грађане али је такође сама реализација читавог програма каснила па је тако прошлогодишњи програм пролонгиран да се реализује на ову годину.

С обзиром да је већ прошло скоро пола године и да сад тек следи процедура комисијске провере тачности и усклађености приказане документације са стањем објеката у становима и кућама па затим и одабир предузећа који ће бити директни корисници, реализација самих радова и на крају и исплата средстава, све то ће потрајати сигурно још неколико месеци.

У ово време (половином маја месеца) требало је да буде расписан и конкурс и за 2024. годину.