Друштво

Интерресорна комсија Општине Бечеј: образац за процену потреба за додатном подршком

У складу са мерама Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања ширења корона, вируса и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Комисија за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом (Интерресорна комисија) општине Бечеј свој рад ће обављати путем онлине комуникације.

Додатна подршка обухвата права, услуге и ресурсе који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице. Додатна подршка обезбеђује се, без дискриминације по било ком основу, сваком детету, ученику и одраслом у циљу укључивања, учешћа и напредовања по правилу у несегрегисаном образовном окружењу до завршетка средњег образовања, као и несметаног обављања свакодневних животних активности и квалитетног живота у заједници.

Додатна подршка се обезбеђује у оквиру система образовања и васпитања, здравствене и социјалне заштите.

Процена потреба детета, ученика и одраслог за додатном подршком врши се:
1) по захтеву родитеља, односно другог законског заступника и одраслог,
2) на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника и одраслог,
3) по службеној дужности – када родитељ, односно други законски заступник и одрасли не дају сагласност на иницијативу образовне или здравствене установе или пружaоца услуга социјалне заштите.

Образац потребан за подношење захтева за покретање поступка процене потребе за додатном подршком може се преузети са сајта Општине Бечеј.

У преузет образац треба унети све потребне податке, потписати образац, приложити сву релевантну документацију, све то скенирати и послати на мејл адресу biljana.gagic@becej.rs , или путем поште на адресу Општина Бечеј, за Интерресорну комисију, Трг ослобођења бр.2, Бечеј.

За све додатне информације на располагању су вам:
Координатор Комисије на број телефона 6811-841 средом од 8 часова до 10 часова
Председник Комисије на број телефона 064/8931759 средом од 10 часова до 12 часова

Интерресорна комисија општине Бечеј

Obrazac 1 – Zahtev (1)