Сервис

Искључење струје за…

Дана 04.–06.07.2018.  године због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бачко Петрово Село  повремено 09:00-14:00

Део од ул. Змај Јовина према Вашаришту.

Део од ул. Др. Имреа Киша према Бечеју.

Део ул. Имреа Цираки Петера од Др. Имреа Киша до Благоје Бранчића.

Део ул. Николе Тесле од ул. Петера Ђетваија до ул. Благоје Бранчића.

Део око пијаце.

Насеље Макади.

У случају лоших временских прилика радови се одлажу.