Избор из школског календара 2022.

Завршни испит за ученика основних школа: 

 

 • Понедељак, 27. 06., 09-11 ч – Завршни испит – тест из српског/матерњег језика
 • Уторак, 28. 06., 09-11 ч  Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО
 • Среда, 29. 06. 09-11 ч Завршни испит – комбиновани тест

 

Резултати

 

 • Петак, 01.07. до 09 ч Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ

 

  • Петак, 01.07.09-16 ч Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
  • Петак и субота 01.07. после 16 ч 02.07. до 09 ч Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
  • Субота 02.07. 09-16 ч Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију
  • Субота 02.07. после 18 ч Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

 

 • Уторак 05.07. до 08 ч Објављивање коначних резултата завршног испита

 

Листе жеља за упис

 

 • Уторак и среда 05.07. у 08 ч до 06.07 у 24 ч Попуњавање листе жеља електронским путем

 

  • Среда и четвртак 06. и 07.07. до 08-15 ч Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)
  • Субота 09.07. од 08 ч Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
  • Субота 09.07. 08-15 ч Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

 

 • Понедељак 11.07. до 08 ч Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

 

Резултати расподеле ои школама

 

 • Среда 13.07. до 08 ч Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

 

 • Среда13. 07.Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

 

 • Четвртак-среда од 14.07. у 8 ч до 20.07. у 24 ч Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем 
 • Четвртак и петак 14. и 15.07. 08-15 ч Подношење пријаве за упис у средње школе за први уписни круг непосредно у школи

Други уписни рок

 

 • Четвртак 14.07. 08-15 ч Попуњавање листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

 

  • Петак15.07. до 24 ч Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

 

 • Субота 16.07. до 08 ч Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

 

 • Субота 16.07. 08-15 ч Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе